CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Mời các học viên xem bài viết này để cài đặt đầy đủ các phần mềm trước khi tham gia khóa học.